ก.ล.ต. แถลงความคืบหน้าในรอบ 1 ปี โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ก.ล.ต. แถลงความคืบหน้าของโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ได้ดำเนินการมาครบ 1 ปี และเชิญชวนทุกภาคส่วนในตลาดทุนร่วมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมด้านธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ด้วยการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในปีที่ 2 เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้แก่ตลาดทุนไทยและประเทศไทย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ 12 แห่งในตลาดทุน พร้อมใจกันดำเนิน “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนร่วมประกาศตนเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี และมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่14 สิงหาคม 2562 รวมทั้งได้สานต่อโดย ก.ล.ต. ร่วมกับ 9 องค์กร* จัดตั้งเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network หรือ TRBN) เพื่อเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนร่วมมือกันนำสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีพิธีเปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นั้น อ่านเพิ่มเติม

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *