4 สถาบันโลก ยกไทยพาณิชย์เป็นธนาคารยอดเยี่ยมประจำปี 2563

ธนาคารไทยพาณิชย์คว้า 4 รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมประจำปี 2563 จาก 4 สถาบันระดับโลก สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ สู่ผลการดำเนินงานอันโดดเด่น และสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางความท้าทายจากโรคระบาดและกระแส Digital Disruption

นายมาณพ เสงี่ยมบุตร รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อเศรษฐกิจไทยและทั่วโลก และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคธนาคารต้องปรับตัวในทุกมิติ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมมาโดยตลอด โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการใช้ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์เพื่อยกระดับการบริการและเข้าหาลูกค้ากลุ่มใหม่ พร้อมกันนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนการเติบโตในทุกมิติ อันสะท้อนผ่านผลการดำเนินงานและสถานะการเงินที่เข็มแข็งจนเป็นที่ประจักษ์ในเวทีสากล ทำให้ธนาคารได้รับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมสำหรับประเทศไทยประจำปี 2563 จาก 4 สถาบันชั้นนำในแวดวงตลาดเงินและตลาดทุนนานาชาติ ดังนี้

  • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยม (Best Bank in Thailand) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากนิตยสาร Euromoney (อังกฤษ)
  • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยม (Best Domestic Bank) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากนิตยสาร Finance Asia (ฮ่องกง)
  • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยม (Best Domestic Bank) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากนิตยสาร Asiamoney (ฮ่องกง)
  • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยม (Best Bank in Thailand) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนิตยสาร Alpha South East Asia (ฮ่องกง)

รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ตลอดจนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ด้วยการปรับตัวอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ Big Data การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการให้บริการแก่ลูกค้าบนช่องทางออนไลน์ และการพัฒนาบุคลากรของธนาคาร ธนาคารมีความเชื่อมั่นอย่างสูงว่าจะสามารถก้าวผ่านช่วงเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังเผชิญอยู่นี้ไปพร้อมๆ กับลูกค้าและทุกภาคส่วนของสังคมได้

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *