NRF ยันสถานประกอบการในกลุ่มผลิตตามปกติ ยังไม่พบพนง.ติดโควิด-19

บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) แจ้งว่าตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจ.สมุทรสาครนั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 สถานประกอบการภายใต้กลุ่มบริษัททุกแห่ง เปิดดำเนินการด้วยกำลังการผลิตตามปกติ โดยพนักงานของบริษัทได้รับการสุ่มตรวจจากกระทรวงสาธารณสุข และไม่พบว่าพนักงานของบริษัทติดเชื้อ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการคัดกรองพนักงานตามกลุ่มความเสี่ยงและตรวจหาเชื้อด้วยการทำ SWAP test เชิงรุกในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งไม่พบว่าพนักงานของบริษัทติดเชื้อแต่อย่างใด

บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ และมีการเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงานที่เข้มงวดขึ้น ตลอดจนเพิ่มมาตรการในการรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้คำแนะนำกับพนักงานให้สามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดมาตรการให้หลีกเลี่ยงการประชุมติดต่อระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัทและผู้ที่มาติดต่อ โดยจัดให้มีระบบการสื่อสารออนไลน์มาใช้ทดแทน

บริษัทมั่นใจว่ามาตรการต่าง ๆ ของบริษัทเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่น ให้กับพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชน โดยรอบที่ยังจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ยังสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทว่าสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน รับทราบและปฏิบัติตามประกาศของบริษัทอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 3 แห่ง โดยเป็นโรงงานของบริษัทที่ จ. สมุทรสาคร 1 แห่ง ส่วนโรงงานที่ จ. นครปฐม และ จ. ราชบุรีอย่างละ 1 แห่ง ซึ่งเป็นโรงงานของบริษัท ซิตี้ฟู้ด จำกัด ที่บริษัทได้ซื้อกิจการมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ufa

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *