ดอลลาร์แข็งค่าในวันนี้ 0.21%  ขณะจับตาโควิดระบาด,มาตรกา […]