ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยนเคลื่อนไหวที่ 102.98-102.99 เยน ข […]

ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน 104 เยน ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรั […]