หุ้นยุโรป : หุ้นยุโรปปิดลบลดลง 0.27 จุด ากนักลงทุนขายหุ […]

หุ้นยุโรป : หุ้นยุโรปปิดลบลดลง 0.95 จุด ตามหุ้นสหรัฐ-แร […]

หุ้นยุโรป : หุ้นยุโรปปิดบวกเพิ่มขึ้น 2.27 จุด รับความหว […]

หุ้นยุโรป : หุ้นยุโรปปิดบวกเพิ่มขึ้น 4.92 จุด หุ้นเหมือ […]

หุ้นยุโรป : หุ้นยุโรปปิดบวกเพิ่มขึ้น 0.41 จุด ขานรับผลป […]

หุ้นยุโรป : หุ้นยุโรปปิดลบลดลง 4.72 จุด วิตกเยอรมนีปรับ […]

หุ้นยุโรป : หุ้นยุโรปปิดลบลดลง 3.41 จุด นลท.วิตกเศรษฐกิ […]

ตลาดหุ้นยุโรป : หุ้นยุโรปปิดลบที่ 399.03 จุด หุ้นอังกฤษ […]

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป : หุ้นยุโรปปิดลบลดลง 1.40% แรงขายหุ้น […]